Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
103 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1411 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1677 views
view all items
Advertisement
Ada Derana News

Seven more corpses of patients who fell victim to COVID-19 have been buried at Ottamawadi area in Batticaloa District today (March 05), says General Shavendra Silva. MORE..

5 Mar 2021 (10:18 PM)

Four new COVID-related deaths have been confirmed by the Director-General of Health Services today (March 05). MORE..

5 Mar 2021 (10:09 PM)

Pope Francis landed in Baghdad on Friday for his most risky foreign trip since his election in 2013, saying he felt duty-bound to make the "emblematic" visit because Iraq had suffered so much for so long. MORE..

5 Mar 2021 (8:40 PM)

Ranitha Gnanarajah, a Sri Lanka human rights activist and attorney-at-law, is among the recipients of 2021 International Women of Courage Award (IWOC) bestowed by the United States Secretary of State. MORE..

5 Mar 2021 (7:31 PM)

The National Water Supply and Drainage Board says that a 20-hour water cut will be imposed from 9.00 a.m. tomorrow in certain areas within the Colombo District. MORE..

5 Mar 2021 (7:14 PM)

A total of 182 more persons were tested positive for COVID-19 in Sri Lanka today (March 05) as the confirmed cases count reached 84,792. MORE..

5 Mar 2021 (7:10 PM)

Sri Lanka on Friday commenced the process of burying Covid-19 victims at Ottamawadi in Batticaloa District, Easter Province. MORE..

5 Mar 2021 (6:04 PM)

The Ministry of Health says that another 485 patients who were previously tested positive for COVID-19 have recovered and discharged from the hospital within the last 24 hours MORE..

5 Mar 2021 (5:50 PM)

UNICEF has procured and delivering the first shipment of 264,000 doses of the AstraZeneca vaccine on 7th March, as part of the first allocation of the 1.44 million doses of COVID-19 vaccines from the COVAX Facility to the Ministry of Health. MORE..

5 Mar 2021 (5:31 PM)

The Court of Appeal has directed the Attorney General to present submissions on probes into the import of a large consignment of swords following the Easter Sunday terror attacks, in consultation with the Inspector General of Police and the Defence Secretary. MORE..

5 Mar 2021 (5:17 PM)

The President s Media Division says that copies of the final report of the Presidential Commission of Inquiry (PCoI) appointed to investigate and inquire into the Easter Sunday attacks have been handed over to the Chief Incumbents of the Ramanna and Amarapura Nikayas (Sects). MORE..

5 Mar 2021 (4:28 PM)

Samagi Jana Balawegaya (SJB) has decided to support the Black Sunday declared by the Archdiocese of Colombo demanding justice for the victims of 2019 Easter Sunday terror attacks. MORE..

5 Mar 2021 (4:20 PM)

Veteran journalist and former diplomat Bandula Jayasekara has passed away at the age of 60. MORE..

5 Mar 2021 (2:45 PM)

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) has decided to appoint a new management committee to the party. MORE..

5 Mar 2021 (2:27 PM)

A 78-year-old man has been arrested by the Aralaganwila Police for stealing motorcycles from various parts of the country. MORE..

5 Mar 2021 (1:14 PM)

The police unit in charge of prevention of malpractices in sports has ordered former cricketer Sachithra Senanayake to submit a statement of assets and liabilities within 14 days. MORE..

5 Mar 2021 (12:06 PM)

The ceremony to mark the official launch of Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute as a fully-fledged university was held under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa, at the BMICH on Thursday (March 04). MORE..

5 Mar 2021 (11:06 AM)

Prevailing dry weather conditions are expected to change from tomorrow and there is a high possibility for showers or thunder showers over most parts of the island, says the Department of Meteorology. MORE..

5 Mar 2021 (10:05 AM)

The Muslim World League (MWL), appreciated the response of the Sri Lankan government to the League s request not to cremate the bodies of dead Muslims infected with COVID-19 in accordance with Islamic teachings. MORE..

5 Mar 2021 (1:03 AM)

Sri Lanka has reported 05 more coronavirus-related deaths, the Director-General of Health Services confirmed today (March 04). MORE..

4 Mar 2021 (11:13 PM)

Resource : Ada Derana