Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
775 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
753 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1051 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
399 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1089 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1261 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1768 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
612 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1272 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1458 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Prema Dadayama 3 - Teledrama
view all
Maharaja Kansa
view all
Praveena 2
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
581 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
967 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1274 views
view all items
Me Adarayai - Tele Drama
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2668 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3674 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3884 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3902 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4772 views
view all items
MP3 Song - සිංහල සිංදු
view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
view all
Discussions & Documentary Edutainment
view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
view all
Tamil Programes
view all
Advertisement
Ada Derana News

A CTB bus has collided head-on with a van that had arrived from the opposite direction at Digampathaha area on Habarana-Dambulla road. MORE..

23 Aug 2019 (12:31 PM)

The Supreme Court has commenced the hearing on President Maithripala Sirisena s request whether or not to hold the Provincial Council (PC) election without the Report on Delimitation of Electorates, says Ada Derana reporter.

23 Aug 2019 (11:59 AM)

The Central Bank of Sri Lanka, during a meeting held yesterday (22), has decided to reduce its Policy Interest Rates by 50 basis points. MORE..

23 Aug 2019 (10:59 AM)

Secretary to the Prime Minister Saman Ekanayake has been issued notices to appear before the Presidential Commission of Inquiry probing the allegations of corruption and malpractices in the government from 2015 to 2018. MORE..

23 Aug 2019 (10:38 AM)

President Maithripala Sirisena has extended the term of office of Chief of Defence Staff (CDS) Admiral Ravindra Wijegunaratne till December 31st 2019. MORE..

23 Aug 2019 (9:15 AM)

Any person involved in gambling firms will be barred from the nation s cricket governing body as officials bid to eradicate match-fixing scandals that have dogged the sport, the government said Thursday. MORE..

23 Aug 2019 (12:11 AM)

Day after it entered the lunar orbit, India s second mission to the moon Chandrayaan-2 has captured the first images of the moon. MORE..

22 Aug 2019 (11:43 PM)

Based on the information received from the State Intelligence Service, the Ampara Police, today (22), arrested another active member of the Jamathei Millathu Ibraheem (JMI). MORE..

22 Aug 2019 (9:52 PM)

Sri Lanka s Tourism Minister John Amaratunga says that he believes that the state of emergency, which has been in place in the country since the Easter Sunday terror attacks, will finally be lifted next week. MORE..

22 Aug 2019 (7:35 PM)

The Sri Lanka Police has decided to seek suggestions from the public on reducing traffic congestion in the city of Colombo. MORE..

22 Aug 2019 (7:00 PM)

Prime Minister Ranil Wickremesinghe says that the government is working towards making Sri Lanka the hub of the Indian Ocean and that the megapolis being planned in the Western Province will be the center of that hub. MORE..

22 Aug 2019 (6:43 PM)

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) Presidential candidate Gotabaya Rajapaksa stated that he had withdrawn from his US citizenship on the 17th of April and has informed the Department of Immigration and Emigration on the matter. MORE..

22 Aug 2019 (6:08 PM)

The re-corrected results of G.C.E. Ordinary Level Examination 2018 have been released today (22), says the Commissioner General of Examinations. MORE..

22 Aug 2019 (5:43 PM)

The President s Media Division today issued a clarification with regard to a media release issued by the Pakistan High Commission in Colombo following the High Commissioner s meeting with President Maithripala Sirisena on Tuesday (20). MORE..

22 Aug 2019 (5:23 PM)

An individual set fire to several vehicles parked near a shop in Periyamulla, Negombo. MORE..

22 Aug 2019 (5:17 PM)

The plan is more important to the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) more than the Presidential Candidate, states United People s Freedom Alliance (UPFA) General Secretary Mahinda Amaraweera. MORE..

22 Aug 2019 (4:30 PM)

The fourteen suspects who were arrested for allegedly vandalizing Buddhist statues in Mawanella area have been further remanded till September 5th, Ada Derana reporter said. MORE..

22 Aug 2019 (3:36 PM)

The new Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations, Kshenuka Senewiratne, presented her credentials to UN Secretary-General António Guterres on Wednesday. MORE..

22 Aug 2019 (3:26 PM)

The Elections Commission states that they have taken steps to seek the advice of the Attorney General regarding the nomination for the vacant MP post following the death of MP Salinda Dissanayake. MORE..

22 Aug 2019 (3:07 PM)

Ampara Police has arrested a suspected active member of the banned organization Jamathei Millathu Ibraheem (JMI), who had allegedly received weapons training in Nuwara Eliya. MORE..

22 Aug 2019 (2:51 PM)

Resource : Ada Derana